დაუვიწყარი საღამო სარეკლამო კომპანია ალმას კორპორატიული პარტნიორებისთვის რიქსოს ბორჯომში.

17.11.2016