შპს „ალმა“-მ გაიმარჯვა ელექტრონულ აუქციონში

26.05.2014

შპს „ალმა“-მ გაიმარჯვა ელექტრონულ აუქციონში და 2014 წლის 22 აპრილს გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად მოიპოვა ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში სარეკლამო მომსახურების ექსკლუზიური უფლება..

ამგვარად, „ალმა“ გახდა საქართველოს ყველა საერთაშორისო აეროპორტში რეკლამის განთავსების ექსკლუზიური უფლების მქონე კომპანია.

ჩვენი გუნდის პროფესიონალიზმი და მრავალწლიანი გამოცდილება. ახალი ტექნოლოგიები და ხარისხიანი მასალა - ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ თქვენი სარეკლამო კამპანიია შესრულდეს მაღალ დონეზე.