თბილისის კინოთეატრებში რეკლამის განთავსება

29.06.2015

 კინოთეატრში ნანახ რეკლამას იხსენებს ვიზიტორთა 84%,  ხოლო ტელევიზიით ნანახ რეკლამას 8%. კინომოყვარულების მსყიდველ-უნარიანობა 30% -ით აღემატება სხვა ინდუსტრიის მომხმარებლის მსყიდველ-უნარიანობას. კინო რეკლამა საშუალებას გაძლევთ ზუსტად განსაზღვროთ მიზნობრივი აუდიტორია და მათი რაოდენობა.

დეტალური ინფორმაცია გადმოწერეთ და იხილეთ პრეზენტაციაში.