ქ. მარნეულში გარე რეკლამის განთავსება

01.10.2014

ბილბორდები ქ.მარნეულში ცენტრალურ ადგილებზე საუკეთესო ადგილმდებარეობით.

ქ. მარნეულში გარე რეკლამის განთავსების მსურველებს შეუძლიათ იხილონ ახალი სარეკლამო ადგილები მითითებულ ლინკზე

სარეკლამო ლოკაციები-კონსტრუქციები-სია-რეგიონი სადაც ვირჩევთ მარნეულს.

http://www.alma.ge/ge/billboards