ქ. ქუთაისში გარე რეკლამის განთავსება

22.09.2014

ქ. ქუთაისში გარე რეკლამის განთავსების მსურველებს შეუძლიათ იხილონ ახალი სარეკლამო ადგილები მითითებულ ლინკზე

სარეკლამო ლოკაციები-კონსტრუქციები-სია-რეგიონი სადაც ვირჩევთ ქუთაისს.

http://alma.ge/ge/billboards