• ოფისი

    კოსტავას ქ. 46/50 თბილისი, საქართველო, 0179 ტელეფონი: (+ 995 32) 2 225 225 ელ-ფოსტა: info@alma.ge
  • საწარმო:

    ვანის ქ. #6 თბილისი, საქართველო, 0102 ტელეფონი: (+ 995 32) 2 96 10 54 ელ-ფოსტა: info@alma.ge