• ოფისი

    ჭავჭავაძის გამზ. 64 ბ. თბილისი, საქართველო, 0162 ტელეფონი: (+ 995 32) 2 225 225 info@alma.ge: feedback@alma.ge
  • საწარმო:

    ვანის ქ. #6 თბილისი, საქართველო, 0154 ტელეფონი: (+ 995 32) 2 96 10 54 info@alma.ge: feedback@alma.ge