შიდა რეკლამა

რეკლამა აეროპორტებში სხვადასხვა ფორმითაა შესაძლებელი და იზიდავს მგზავრების ყურადღებას ყოველ ნაბიჯზე,მათი აეროპორტში ყოფნის დროს. მგზავრები, იქნება ეს ბიზნესმენი თუ უბრალოდ დამსვენებელი,ყველაზე სასურველი აუდიტორია,ვინაიდან მათ საკმაოდ ბევრი დრო აქვთ გამგზავრებამდე თქვენი რეკლამა იხილონ.

"ალმას" აქვს თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის საერთაშორისო  აეროპორტებში რეკლამის განთავსების ექსკლუზიური უფლება.