ბეჭდვა

კომპანია აღჭურვილია შესაბამისი მატერიალურ–ტექნიკური ბაზით, სადაც მუშაობს კვალიფიციური და გამოცდილი პერსონალი.

საწარმოში არსებული საბეჭდი დანადგარები საშუალებას გვაძლევს მაღალი ხარისხით დავბეჭდოთ ბანერზე, ბადე ბანერზე, პოლიპოსტერზე, ფირზე, ფოტო ქაღალდზე, ნებისმიერ სწორ მყარ ზედაპირზე, ქაღალდზე, ტილოზე, შპალერზე, ბადე სტიკერზე, სტიკერზე, იატაკის სტიკერზე, და ა.შ.

ასევე გაგვაჩნია მზა კონსტრუქციები, როლაფები, კედლები და X სადგამები.